Překlad videa a dabing pro komerční účely

preklad videa

Jak přeložit video pro webové stránky v 8 bodech

welcome sign

V dnešním světě internetu máme přístup k informacím z celého světa, a to nejen v češtině. A nejen pomocí textů. Videa se stala populárním prostředkem k propagaci služeb a výrobků. Nadnárodní firmy překládají nejen webové stránky a propagační materiály, ale i videa. Používají k tomu dabing, který se využívá k tvorbě jiné jazykové verze komerčního videa.

Hlasová nahrávka v cizím jazyce je pořízena dabérem, tedy hercem, který pomocí svého hlasu nahraje přeložený cizojazyčný text a je nepřítomný v obraze. Původní zvuk scény je přitom utlumen nebo odstraněn a později nahrazen cizojazyčnou verzí. Hlasovému herci, čili dabérovi, se také říká voiceover nebo voice-over talent či voice-over artist.

A jak překlad videa pro komerční účely probíhá?
Podíváme se na to v následujících 8 bodech.

Návod na dabing a překlad komerčního videa

Pokud vám následující stručný přehled nestačí, stáhněte si můj e-book 12 kroků k vícejazyčnému webu, který je nabitý detailními informacemi o tvorbě webu z hlediska jazykového a kulturního. Zmiňuji se tam i o lokalizaci videa.

V překladatelské agentuře LingoStar pravidelně překládáme anglická videa do kanadské francouzštiny, a proto použiji příklad z jednoho projektu, kdy jsme přepsali a přeložili anglický video skript a vytvořili cizojazyčnou hlasovou nahrávku. Původní video zákazníka bylo natočeno v angličtině a podávalo instrukce o bezpečnosti práce. Jeho cílem bylo poskytnout francouzskou verzi partnerské skupině v kanadském Quebecu.

Jelikož mělo video sloužit pro zaměstnance ve francouzské části Kanady, bylo potřeba přehrát původní anglickou verzi francouzskou hlasovou nahrávkou. Přitom bylo zapotřebí učinit několik důležitých kroků, aby konečné francouzské video bylo kvalitní a srozumitelné konečnému divákovi.
Níže tedy popisuji lokalizaci a překlad videa z angličtiny do francouzštiny, ale je možné doplnit si jakékoli jiné jazyky.

globe

1. Přepište zvukový záznam videa do textové podoby a vytvořte skript.

Nahrávku původního, anglického videa, je třeba přepsat do textové podoby a zapsat čas v minutách a sekundách pro jednotlivé věty nebo oddíly. Pokud jsou ve videu grafické prvky nebo nápisy, přepisují se také a grafik je upraví v cizím jazyce.

2. Přeložte skript do cizího jazyka.

Přepsaný anglický text se zašle na překlad do kanadské francouzštiny a zahrne se požadavek překladateli, aby se snažil vměstnat francouzský text do stávajících časových oddílů. To může být někdy obtížné, protože francouzština je po překladu většinou o 15 až 20% delší než angličtina. Poté se text předá na korekturu dalšímu překladateli a dořeší se jazykové záležitosti.

3. Proveďte jazykovou kontrolu.

Přeložený text se zašle klientovi nebo konečnému uživateli pro případné úpravy či poznámky. Textové úpravy by se měly finalizovat v tomto stádiu, aby se předešlo pozdějším nákladným úpravám ve zvukové nahrávce.

4. Vyberte si dabéra.

Vybere se vhodný hlasový herec neboli dabér se zkušenostmi v dabingu, jehož rodný jazyk je kanadská francouzština. Ten pak konečný francouzský skript profesionálně namluví v nahrávacím studiu. Je třeba dát si pozor, jaký přízvuk každý herec má, protože v mnoha jazycích, a speciálně ve francouzštině, existuje mnoho přízvuků. Přízvuk vybraného dabéra by se měl shodovat s přízvukem lidí z cílové skupiny, pro něž je dabované video určeno.

5. Poskytněte dabérovi informace.

Herci se zároveň poskytne původní anglické video, aby věděl, jakým stylem a tónem hlasu je třeba nahrávku namluvit a jak by měl konečný dabing vyznít. Také je dobré poskytnout informace o cíli a důvodu nahrávky, jaké emoce by měla nahrávka u posluchačů vyvolat, o pauzách mezi jednotlivými oddíly, jak vyslovovat čísla, zkratky, názvy firem, jména lidí a míst. Herec by se měl držet zadaných časových kódů, aby cizojazyčná nahrávka nebyla ani moc krátká, ani moc dlouhá.

6. Domluvte se na formátu nahrávky.

Většina dabérů nahrává v profesionálním studiu, proto je dobré se předem domluvit v kolika souborech a v jakém formátu bude nahrávka vytvořena. Buď se mezi jednotlivými oddíly ponechává 1 až 2 sekundy přestávka a vytvoří se jeden delší zvukový soubor, anebo se nahrávka nastříhá do několika oddělených zvukových souborů. To samozřejmě představuje více práce a času stráveného ve studiu.

7. Zkontrolujte cizojazyčnou nahrávku.

Poté, co dabér dodá konečnou nahrávku, doporučuje se poslat cizojazyčnou verzi na kontrolu rodnému mluvčímu kanadské francouzštiny, který zkontroluje, zda se herec držel textu, nic nevynechal, vše správně vyslovil a nikde se nepřeřekl. Je dobré poskytnout korektorovi seznam otázek, na které odpoví a tím bude jasné, zda byla nahrávka správně namluvena.

8. Proveďte synchronizaci.

Po skončení procesu kontroly kvality se může francouzská nahrávka nasadit na původní video. V podstatě se nahradí anglická zvuková stopa novou francouzskou. To vše pomocí profesionálních počítačových programů, kde je možné nahrávku upravit a správně načasovat, zrychlit ji nebo zpomalit, synchronizovat ji se scénami ve videu atd.

Pokud technik, který tuto synchronizaci provádí, nemluví francouzsky, opět se doporučuje předat konečné video ve francouzštině na rychlou kontrolu rodilému mluvčímu cizího jazyka. Ten bude schopen snadno rozpoznat, zda jsou všechny části srozumitelné a zda se mluvené slovo shoduje s jednotlivými obrázky ve videu.

Pokud kontrola proběhne hladce a není potřeba žádných konečných úprav, umístí se video na web, aby vykonalo svůj záměr.

Překlad videa profesionály

Každá cizojazyčná produkce a překlad videa má svá úskalí a výzvy. Ty mohou být jak jazykového, tak i technického rázu. Často producenty a překladatele tlačí čas a těsné termíny dodání. Proto je při překladech a dabingu videí velice důležité plánování, kontrola kvality a samozřejmě výběr vhodných profesionálů.

Právě to není zrovna levná záležitost, ale v delším časovém obzoru se taková investice vyplatí, protože se díky kvalitní produkci vytvoří video, které úspěšně vyplní svůj cíl. Takové video může být použito k mnoha účelům, ať už k propagaci výrobků a služeb nebo ke školení zaměstnanců, e-learningu, poskytování instrukcí a návodů či reklamě.

Pokud chcete vyprodukovat, nadabovat a přeložit video do jakéhokoli cizího jazyka, obraťte se na LingoStar Language Services, rádi vám pomůžeme. A mezitím se nechte inspirovat mnohojazyčným světem internetu, tak jak ho popisuji v e-booku zdarma 7 důvodů proč přeložit web.

.

Nakonec mám pro vás otázku.

V jakém jazyce nejvíce sledujete videa na internetu?

Pište do komentářů.

Hezké natáčení,

Lenka

prelozit video


Komentáře

Přidat komentář