Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

1. Kdo je správce osobních údajů
Správcem osobních údajů na webu lenkadegraaf.eu je společnost LingoStar Language Services Inc., zastoupená majitelkou Lenkou de Graafovou, se sídlem na adrese 6491 12th Avenue, Burnaby, BC, V3N 2J4, Kanada, registrační obchodní číslo v kanadské provincii Britská Kolumbie č. 82576 5274, e-mail: lenka@lingo-star.com.
Provozujeme webové stránky:

ww.lenkadegraaf.eu
ww.lingo-star.com

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

2. Kontaktní údaje
Pokud nás chcete v průběhu zpracování kontaktovat, můžete nám napsat na e-mail: lenka@lingo-star.com.

3. Prohlášení
Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
• budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
• plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
• umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

4. Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
• Poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje (fakturační údaje a kontaktní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresa bydliště), které nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání e-booku, dodání zboží apod.).
• Vedení účetnictví
Jste-li našimi zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje), které nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
• Marketing - zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) a položky, na které klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky a tipy z oblasti cizojazyčného webu a blogu zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám tyto newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. Váš souhlas vyjádříte tzv. Double opt-in potvrzením. Toto potvrzení je jasným vyjádřením vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů.
V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat a to pokud nás kontaktujete na uvedeném e-mailu.

Fotografická dokumentace, reference
Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

5. Cookies
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a z jaké stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů, protože používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Koho využíváme pro zpracování?
Využíváme služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovávány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

6. Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:
• Zabezpečeným přístupem do našich počítačů (zabezpečeno heslem).
• Zabezpečeným přístupem do našeho telefonu (zabezpečeno heslem a čtečkou otisku prstů).
• Zabezpečeným přístupem do našich e-mailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem).
• Zabezpečeným přístupem do aplikací na e-mailovou rozesílku (zabezpečeno jménem a heslem).
• Zabezpečeným přístupem do fakturačních systémů (zabezpečeno jménem a heslem).
• Šifrovanou komunikací na našem webu (platný certifikát https).
• Zabezpečeným přístupem do členských sekcí webu (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem).
• Pravidelnou aktualizací softwaru.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Předání osobních údajů jiným osobám
K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.
Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.
Aktuální seznam zpracovatelů najdete zde:

FAPI, SmartSelling a.s., aplikace pro komunikaci, web a fakturaci IČ: 29210372, DIČ: CZ29210372
Paypal.com, aplikace pro platby kreditní kartou, 2211 North First Street San Jose, California 95131. Ochrana osobních údajů: https://www.paypal.com/ca/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_CA

Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.
Ujišťuji vás, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů.
Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s naší společností. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Je možné, že se v budoucnu se rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

8. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: lenka@lingo-star.com.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám ve lhůtě 5 dní doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování: V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
Právo na přenositelnost: Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.
Právo na výmaz (být zapomenut): Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujieme 10 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

9. Mlčenlivost
Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.