Kolik řečí znáš, tolikrát jsi dítětem

cizi jazyky děti

Děti a cizí jazyky aneb 15 cizích jazyků, kterými mluví děti v Kanadě

Spolužáci mluví několika cizími jazyky

Pozdravy a pusinky na začátek školního dne. Rodiče mávají dětem na rozloučenou a přejí jim hezký den. Je běžný školní den. Když se pozorněji zaposlouchám, neslyším pouhé Bye-bye darlingHave a nice day. Slyším pozdravy v cizích jazycích. Malí prckové reagují zcela přirozeně na pokyny a pozdravy svých rodičů v jazycích, kterým Evropan většinou nerozumí.

A tak mě napadá známé přísloví Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem. Kolikrát jsou tedy člověkem děti různých národností z jedné obyčejné kanadské školy? Nedává mi to spát, jak z pozice mámy, tak z pozice majitelky překladatelské agentury. Musím zjistit, jakými jazyky mluví spolužáci mého 9letého syna. Je to naše společná mise.

A tak aktivně zapojuji synka do průzkumu. Jeho úkolem je sepsat seznam jazyků, jakými doma kromě angličtiny mluví jeho 7 až 10letí spolužáci. Už jen proto, že u nás doma se standardně mluví 4 jazyky: česky, slovensky, anglicky a španělsky.

I přesto máme doma co dohánět, někteří spolužáci ovládají 4 až 5 jazyků a používají je v denním životě. Na druhém konci světa je zase příkladem čtyřletá holčička z Ruska, která se přes noc stala internetovou celebritou. Podívejte se na její video v sedmi jazycích na konci článku.

Jakými jazyky mluví děti v kanadské škole

Za účelem naší mise pokládá syn čtvrťákům několik otázek a seznam cizích jazyků je rychle na světě. Fascinuje mě přirozenost s jakou vícejazyčné děti reagují, když se pídíme po jejich znalostech cizího jazyka, a to především v porovnání s dospělými. Tyto děti pokládají komunikaci v několika jazycích najednou za běžnou součást svého života. Navíc je cizí jazyky nestojí až tak velké úsilí. Slyší je totiž od narození.

V rámci jedné třídy základní školy v Kanadě mluví děti těmito jazyky, samozřejmě vedle angličtiny:

 1. arabsky
 2. amharštinou
 3. bosensky
 4. čínskou mandarínštinou
 5. čínskou kantonštinou
 6. česky
 7. francouzsky
 8. hindštinou
 9. japonsky
 10. německy
 11. pandžábštinou
 12. perštinou
 13. rusky
 14. srbsky
 15. španělsky

Tato multijazyčnost přirozeně vychází ze složení obyvatelstva kanadského Vancouveru a formování multikulturní společnosti v důsledku dlouholeté imigrace. Naštěstí si většina rodičů uvědomuje důležitost předávání svého původního rodného jazyka svým dětem. Mnoho rodičů navíc podporuje i znalost dalších jazyků a umožňuje dětem vzdělávání v mimoškolních jazykových kurzech pro výuku čínštiny, francouzštiny, španělštiny nebo němčiny.

Výhody znalosti cizích jazyků pro děti každého věku

Jelikož se děti naučí jazyky v raném věku snadno a přirozeně, ponesou si do života velký dar v podobě schopnosti vícejazyčné komunikace. Se znalostí cizích jazyků je i spojený rozšířený náhled na svět a rozdílné kultury. Vícejazyčné děti jsou ve velké výhodě oproti jednojazyčným kamarádům, protože v rámci vstřebávání dalšího jazyka již od mala trénují mozek v jiné rovině a zároveň do hloubky poznávají příslušníky jiných kultur a národů. Utváří si tak širší obzor a učí se přirozeně komunikovat s lidmi různého smýšlení.

Další nezanedbatelnou výhodou je hlubší vývoj mozku při používání několika jazyků najednou. Vědci dokázali, že u lidí ovládajících několik jazyků, je výrazně nižší šance onemocnění určitými chorobami spojenými s mozkovou dysfunkcí, například Alzheimerovou chorobou.

Vícejazyčné děti mají větší šanci na úspěch a lepší pracovní příležitosti v dospělosti

V neposlední řadě mají malí polygloti v budoucnu lepší šance na získání zajímavých pracovních příležitostí, ať už v mezinárodních vztazích, obchodě, show-byznyse, sportu, výzkumu nebo v organizacích zapojených do vyjednávání celosvětového míru a spolupráce.

S dobrou znalostí cizích jazyků je možné vytvořit mezinárodní byznys a podnikat kdekoliv na světě. Pokud vás zajímá, jak využít cizí jazyky k expanzi na zahraniční trhy, stáhněte si e-book Jak vydělávat online nejen česky.

ebook tvorba webovych stranek

Multikulturní a vícejazyčné dítě můžete vychovat i Vy

Přirozeně chcete svým dětem dopřát radost ze hry, ale proč ne zrovna v několika jazycích najednou? Vždyť stačí, aby na vaše děti někdo mluvil cizím jazykem často a konzistentně. Ony potom samy cizí jazyk pochytí, a to zcela přirozeně a bez velké námahy. V dospělosti vám za to poděkují, protože se jim otevře svět plný příležitostí, mezinárodních přátelství, zajímavých cest a setkání.

Pomozte jim vybudovat jiný úhel pohledu na svět. Zajistěte jim výuku cizích jazyků s rodilými mluvčími.
Nechte se inspirovat ruskou holčičkou, která ve 4 letech plynule ovládá 7 jazyků! Video z youtube ukazuje, jak se malá Bella naučila arabsky, rusky, anglicky, německy, francouzsky, čínsky a španělsky formou hry s rodilými mluvčími.

Podívejte se zde na YOUTUBE VIDEO, ve kterém 4letá Bella Devyatkina mluví 7 jazyky.

A jedna otázka nakonec:

Jakými jazyky mluví vaše děti? Pište do komentářů.


Komentáře

Přidat komentář