Jaké jsou 3 nejvíce používané jazyky na internetu a ve světě?

mista na zemi

3 světové jazyky, které hýbou světem. Jsou vhodné pro váš cizojazyčný web?

Pokud podnikáte v zahraničí a spravujete vícejazyčný web, jistě jste mnohokrát přemýšleli o svém cílovém jazyku. Pokud o překladu webu teprve přemýšlíte, máte zajisté své jazykové favority. V tomto příspěvku vám přináším informace o třech nejvíce používaných jazycích ve světě a na internetu.

krasna mista na zemi

Vyberete si i vy angličtinu, španělštinu a čínštinu pro svůj mnohojazyčný web?

Podívejme se na statistiky a fakta, která dělají tyto tři jazyky zajímavé pro překlad a získání pozice na zahraničním trhu. U každého jazyka vám poskytnu:

Tip č. 1  Statistiky převzaté z internetových zdrojů, které uvádějí zajímavé počty mluvčích jednotlivých jazyků. Zdroje: Wikipedia, Internet World Stats a Worldometer.

Tip č. 2  Kulturní aspekty každého jazyka.

Tip č. 3  Mou zkušenost s třemi nejpoužívanějšími světovými jazyky z hlediska překladů a použití v globálním podnikání, tedy můj osobní náhled na každý jazyk, který na internetu nenajdete.

Je jeden ze tří nejvíce používaných jazyků světa váš favorit?

Pokud máte ujasněn výběr cizího jazyka pro svůj mnohojazyčný web, je čas pustit se do překladu. Pokud o cílovém jazyce teprve uvažujete, podívejte se na můj výběr tří světových jazyků, které hýbou světem a globálními mnohojazyčnými weby. Mnohem detailněji tyto a další jazyky, jejich výhody i úskalí popisuji ve svém e-booku Můj svět online – 12 kroků k vícejazyčnému webu
.

Je angličtina nejvíce používaný jazyk na světě?

Tip č. 1  Statistiky o angličtině

Ano a ne. Angličtina je celosvětově považována za lingua franca, hovoří jí kolem 400 milionů rodilých mluvčích.
Je to 3. nejrozšířenější jazyk na světě podle počtu rodilých mluvčích. Odhaduje se, že jako druhý jazyk používá angličtinu 470 milionů až 1 miliarda lidí na světě.
Považuje se tedy za nejvlivnější jazyk planety.

kanada anglictina

Foto robertdemeterphotography.com

Navíc je angličtina jazykem obchodu, výzkumu a odhadem 873 milionů lidí anglicky vyhledává informace na internetu. Tím vede žebříček nejpoužívanějších jazyků na netu.

Přes 55 procent nejvíce navštěvovaných webových stránek na světě je v angličtině.

Tip č. 2  Kulturní aspekty angličtiny

Angličtina je oficiální jazyk v 67 zemích světa, ale kulturně je každá země celkem odlišná. Proto je dobré se kulturně zaměřit na určité anglicky hovořící země a psát anglický obsah na web pro danou zemi.

Pokud jste si vybrali více zemí, například USA a Velkou Británii, doporučuje se psát obsah webu pro každou zemi zvlášť. Nejenže existují rozdíly ve slovní zásobě a frázových spojeních pro každou zemi, ale i smýšlení je na každém kontinentě odlišné. I přesto, že Američané a Britové sdílejí stejný jazyk, jejich pohled na svět se liší a raději si pro nákup zboží vyberou web, který je kulturně a obsahově upraven přímo pro ně. Například Kanaďané zase preferují nákup od čistě kanadských firem, protože jsou velice hrdi na svůj původ a chtějí se odlišit od velkého bratra USA.

Tip č. 3  Osobní zkušenost s překladem angličtiny

Moje zkušenost s angličtinou je, že jeden překlad do všeobecné angličtiny nezaručí prodej po celém světě. I lidé mluvící solidně anglicky, kteří přitom nejsou rodilí mluvčí, preferují nákup na webu ve svém rodném jazyce. Já jsem například svůj anglicky psaný web adaptovala specificky pro kanadskou kulturu a většina našich zákazníků na překlady jsou kanadské firmy.

Američané zase raději nakoupí u americké firmy anebo u firmy, která se velice americky prezentuje. Vím to z osobních rozhovorů s kanadskými i americkými klienty, kteří ve velké míře preferují spolupráci s firmami v jejich fyzické blízkosti anebo s firmami, které se aspoň prezentují v dané lokalitě, například pomocí virtuální adresy a místního telefonního čísla.

Pokud tedy prodáváte anglicky mluvícím skupinám, prezentujte se jako místní a ukažte návštěvníkům svého anglicky psaného webu, že se na místním trhu vyznáte. Pokud sami nevíte jak na to, rádi vám v LingoStar pomůžeme.

Jaký je druhý nejvíce používaný jazyk na světě aneb jak španělština vládne americkému kontinentu

preklad spanelstina

Foto robertdemeterphotography.com

Tip č. 1  Statistiky o španělštině

Španělština je 2. nejvíce rozšířený jazyk na světě z hlediska populace. Španělsky mluví 470 milionů rodilých mluvčích a 90 milionů ovládá španělštinu jako další jazyk. Prakticky celá Střední a Jižní Amerika, kromě portugalské Brazílie a několika bývalých francouzských kolonií, hovoří španělsky. Samozřejmě nesmíme zapomenout na samotné Španělsko.

Obrovský nárůst španělských rodilých mluvčích v posledních letech zaznamenává USA. Všeobecně španělštinu na internetu používá 260 milionů  lidí a je tedy třetím nejpoužívanějším jazykem na internetu po čínštině a angličtině. 21 zemí světa si španělštinu zvolilo jako oficiální jazyk.

Tip č. 2  Kulturní aspekty španělštiny

Z kulturního hlediska je španělština velice různorodá, protože se jí hovoří ve 21 státě světa. Slovní zásoba se v každé zemi trochu liší. Často se weby a marketingové materiály překládají buď do latinskoamerické nebo evropské španělštiny, protože tam existují největší rozdíly. Ovšem pokud se soustředíte na určitý trh, například Mexiko, doporučuje se přeložit web specificky do mexické španělštiny. Pro Španělsko zase určitě používejte evropskou španělštinu.

Španělština je také druhým jazykem USA a předpokládá se, že se po roce 2050 stane více mluveným jazykem než angličtina. Španělština v USA ročně zaznamenává obrovský rozmach a rodilých mluvčích neustále přibývá. Samozřejmě, že nová americká španělština, často se označující Spanglish, s sebou přináší svou specifickou kulturu, na kterou je třeba brát ohled i při překladu.

Tip č. 3  Osobní zkušenost s překladem španělštiny

Moje zkušenost se španělštinou v rámci analýzy požadovaných jazyků v překladatelské agentuře ukazuje, že je to druhý nejvíce žádaný překlad z angličtiny v rámci Kanady a USA. Znamená to, že se mnoho severoamerických firem zaměřuje na jihoamerický trh a hispánský trh v USA a překládá své weby a marketingové materiály do latinskoamerické španělštiny.

Španělsky hovořící populace Střední a Jižní Ameriky sčítá 412 milionů lidí, tedy obrovský trh, který mluví jedním jazykem. Nutno ale podotknout, že kultura jednotlivých jiho- a středoamerických zemí se často liší, proto platí podobné doporučení jako u angličtiny: prezentovat se jako místní, spolupracovat s místními partnery či odborníky, kteří dokonale ovládají kulturní aspekty zvoleného trhu.

Z konverzací s mými zákazníky na španělské překlady vychází, že pokud podnikají v určité zemi v Latinské Americe, úspěch se neobejde bez správně lokalizovaného textu, zaměřeného na potřeby specifických španělsky mluvících skupin. Například, popisy a bezpečnost práce či výukové materiály pro pracovníky těžebních prací a hornictví v Chile nebo Peru budou přeloženy překladateli, kteří dobře znají místní pracovní podmínky a specifické výrazy pro Chile a Peru.

Jakým jazykem mluví nejvíce lidí na světě aneb čínština vede

Tip č. 1  Statistiky o čínštině

Čínsky mluví nejvíce rodilých mluvčích na světě, odhadem 1.2 miliardy lidí, což je 16 % světové populace. Jako druhý jazyk ovládá čínštinu odhadem 750 milionů lidí. K všeobecnému označení čínština se řadí několik čínských dialektů, kterými se hovoří v 5 zemích. Nejdůležitějším čínským jazykem neboli dialektem je mandarínština, správným označením standardní čínština.

cinsky temple

Foto robertdemeterphotography.com

Standardní čínštinou (mandarínštinou) hovoří 900 milionů lidí, nejvíce v Číně a Tchaj-vanu. Na internetu čínštinu používá 705 milionů lidí. Čínština se zapisuje čínskými znaky, které mohou být přečteny v jakékoli výslovnosti, tedy v kterémkoli ze 7 hlavních dialektů. Používají se buď zjednodušené nebo tradiční (nezjednodušené) čínské znaky.

Tip č. 2  Kulturní aspekty čínštiny

Kultura Číny a čínsky hovořících lidí v dalších zemích se diametrálně liší od Evropy. Navíc existují jazykové a kulturní rozdíly mezi jednotlivými čínskými jazyky, písmem, přízvuky, dialekty atd.

Například čínsky hovořící obyvatel Hong Kongu se nedorozumí s občanem z Tchaj-vanu, protože první hovoří čínskou kantonštinou a druhý standardní čínštinou (mandarínštinou). V mluveném projevu se jedná o úplně odlišné jazyky, ale přitom oba mluvčí používají stejné čínské písmo – tradiční čínské znaky pro zápis jazyka.

V samotné Číně je zase nejrozšířenějším jazykem standardní čínština, někdy označovaná jako mandarínština. Při psaní se používají zjednodušené znaky čínštiny. Proto je pro překlady velice důležité znát svou cílovou zemi a trh, protože podle toho se vypracuje překlad buď do tradičních čínských znaků nebo do zjednodušených.

Původem Číňané také žijí v jiných zemích světa, jejich populace se odhaduje na 50 milionů. Většina z nich žije v jihovýchodní Asii, ale také hlavně v USA, Kanadě a Austrálii. Proto čínština není jen záležitostí Číny. Dokonce v některých severoamerických městech tvoří čínští mluvčí viditelnou menšinu s čistě čínskými obchody, restauracemi a čínskými nápisy na ulicích a bankách.

Tip č. 3  Osobní zkušenost s překladem čínštiny

Moje zkušenost vycházející z analýzy požadavků na čínský překlad v rámci Kanady ukazuje, že je to třetí nejvíce žádaný překlad z angličtiny. Nejvíce je požadovaná čínština psaná zjednodušenými čínskými znaky pro Čínskou republiku. Nejvíce žádané mluvené čínské dialekty, například pro dabing youtube videí nebo firemních prezentací, jsou standardní čínština (mandarínština) a kantonština pro čínsky mluvící populaci v Severní Americe.

Jelikož je Asie a Čína strategickým obchodním partnerem pro mnoho severoamerických firem, slouží čínské překlady k navýšení prodeje jak na čínském a hongkongském trhu, tak i na kanadském a americkém trhu se zaměřením na početnou čínsky hovořící populaci.

Zákazníci se mě často ptají, zda přeložit do zjednodušené nebo tradiční čínštiny. Moje odpověď většinou zní, že v rámci překladu do čínštiny se doporučuje podrobný průzkum cílové skupiny, jednak kvůli správnému výběru čínského jazyka a písma, tak i země a kultury. Záleží, zda se překládá pro Tchaj-van, Čínu, Hong Kong, Singapur, Severní Ameriku, Asii atd. Po takové analýze získá podnikatel lepší představu o typu čínštiny, která dává smysl pro jeho podnikání.

Smýšlení čínsky hovořících lidí v Severní Americe a jejich kupní síla je přirozeně jiná než v jistých oblastech Číny. Určité skupiny Číňanů zahrnující čínsky mluvící lidi po celém světě disponují slušným kapitálem a to se odráží v jejich životním stylu a ochotou utrácet za nákup zboží a služeb online. Ovšem jejich internetové návyky jsou trochu jiné než zvyky lidí ze západních kultur, a proto je opět namístě spolupracovat s odborníky na čínskou kulturu nebo místními čínskými partnery.

3 nejpoužívanější jazyky na světě

Jak vidíte, každý jazyk má svá specifika a přináší s sebou jiné výzvy. Proto bych mohla neúnavně pokračovat ve psaní o každém dalším světovém jazyku. Za 15 let působení v překladatelské agentuře mi pod rukama prošlo tisíce textů ve více než 100 jazycích.

Svět jazyků mě fascinuje a ráda se s vámi v dalších příspěvcích na blogu a e-booku podělím o své zkušenosti s překladem dokumentůwebových stránek. Podotýkám, že výše popsané zkušenosti vycházejí z mých překladatelských projektů vyhotovených pro klientelu zejména v Kanadě a USA.

Ovšem v jednom z dalších článků, a samozřejmě v mém e-booku o překladech Můj svět online, se budu zabývat i evropskými jazyky, které mají vliv na dění na webu a jsou zajímavé z obchodního a podnikatelského hlediska. Mezi takové jazyky bezesporu patří francouzština, němčina a ruština. Pokud se podíváme dále do světa, na netu se také hodně píše v japonštině, korejštině a arabštině.

Z pohledu expanze globálního byznysu na nově objevené trhy a tedy i překládané jazyky na webu patří vietnamština, indonéština a hindština.

Doufám, že jste se dnes dozvěděli něco nového a zajímavého o třech nejpoužívanějších jazycích světa. Napište mi do komentářů, co to bylo a co vás nadále zajímá. Přeji vám hodně jazykových úspěchů a hezkého přemýšlení nad výběrem správného jazyka pro váš web.  Zdravím Vás z mexického městečka Tequila. Cheers a salud!

mexico tequila town

Naučte se, jak efektivně překládat web do světových jazyků v mém připravovaném e-booku Můj svět online – 12 kroků k vícejazyčnému webu. »

Pokud potřebujete překlad, kontaktujte mě na LingoStar nebo emailem.

Srdečně zdraví,

podpis preklady webu

Lenka

Příspěvky na Facebooku

Úspěšně jsme odvysílali náš první webinář - živé vysílání. Záznam je k dispozici do 13.6. S hosty z překladatelských oborů francouzština, němčina a španělština jsme probrali témata, která běžně řešíme v překladatelské agentuře LingoStar v Kanadě. Např. vedení mnohojazyčných překladatelských projektů a online marketing pro překladatele.
Pokud vás zajímá, jak probíhá překladatelská stáž v Kanadě, zaregistrujte se zde a podívejte se na záznam. Webinář je v angličtině.
lingo-star.com/translation-internship-webinar

#překladatel #překlad #stážvzahraničí #studijnístáž #studiumjazyků #překladatelství #jazyky #freelance #kanada #pobytkanada
... Vidět víceVidět méně

Shlédnout na Facebooku


Komentáře

Přidat komentář