Jak kulturní jsme? Podívejte se očima cizince

zamek Hluboka

Tolerance kultur v multikulturním prostředí

Přemýšlím o tom, jak kulturní jsem v rámci svého denního fungování. Jelikož žiju ve městě Vancouver, kde se setkává mnoho národů světa, vnímám nutnost tolerance kultur a rozlišnost lidí jako důležitý prvek pro dobré fungování v multikulturním prostředí. Jelikož naše životy se v takovém prostředí vyvíjejí, je nutné uvědomit si i důležitost naší vlastní kultury, jak ji vnímáme my sami, a jak našimi znalostmi můžeme obohatit příslušníky kultur ostatních.

Někdy mi nepřipadne, že zrovna já mám něco extra, co ostatní lidi kulturně obohatí. Ovšem při každodenních setkání s lidmi z celého světa zjišťuji, že lidé se zajímají o můj původ, můj jazyk a kulturu. Baví mě líčit jim, jak nádherné hrady a zámky máme v Česku, a že kontaktní čočky vymyslel právě Čech. To, že pivo patří k českému národu je většině občanů světa více než jasné, ale fakt, že slovo robotdolar vycházejí právě z českého jazyka, ví ze zahraničních přátel již málokdo.

zamek Hluboka

Zámek Hluboka ©http://www.robertdemeterphotography.com/

Naše kultura očima cizinců

Stává se mi často, že lidé nerozumí novodobému zeměpisu, a stále nás považují za Československo. Dříve jsem bývala uražená, a kritická vůči lidem, kteří neznali takovou pro mě podstatnou skutečnost. Dnes již vím, že každý se nejlépe orientuje ve své vlastní kultuře, ve svém vlastním světě, a úkolem každého z nás je se obohacovat navzájem, ne se kritizovat. Proto dnes již s nadšením informuji neznalé o historických událostech, které vedly k rozdělení Československa.

Právě v takových situacích si uvědomuji, že být zvídaví, otevření a nekritičtí nás zavede mnohem dál, než druhé kritizovat. Dříve jsem se bála zeptat na věci, které neumím, neznám, nebo v nich nemám jasno. Dnes se otevřeně ptám na detaily života lidí v jiné zemi, fungování jejich státu, jakou úlohu hraje žena a rodina, jaká je úroveň vzdělání, kam cestovat, zda je tam bezpečno, a tak dále. Zjišťuji, že lidé se rádi podělí o své kulturní zázemí, vyprávění o odlišnostech, a vnímání života v jiné zemi v porovnání se svou.

Jak se učí děti v Indii

Nedávno jsem se například ptala jedné indické maminky ze školy mého syna, jak vůbec funguje základní škola v Indii. Bylo mi překvapením dozvědět se, že prostředí je velice soutěživé, jelikož všichni se chtějí dostat do té nejlepší školy, rodiče ze středních vrstev si mohou dovolit dětem zaplatit dražší školy, a tak jsou děti těchto vrstev v Indii od útlého dětství vedeni k obrovské zodpovědnosti, disciplíně, nutnosti pilně studovat, a brát si hodiny doučování navíc.

Proč jsou děti v Indii soutěživé

Došlo mi, že je to vlastně logické, když Indie je druhá nejobydlenější země světa s populací 1,3 miliardy, což je více než 1/6 světové populace. Navíc se očekává, že v roce 2025 Indie  předstihne Čínu a v roce 2050 se s 1,6 miliardou obyvatel stane nejlidnatější zemí světa. Není divu, že konkurence je už i u malých dětí veliká, protože prosadit se mezi tolika spolužáky není snadné.

Příběhy ostatních kultur v našem životě

Právě taková osobní setkání s lidmi z celého světa v rámci mého každodenního fungování mi jen potvrzuje nutnost tolerance jiných kultur, důležitost obeznámit se s jejich původem, smýšlením a životními zkušenostmi. Takové příběhy totiž nevyčtete v ledajaké knize. Tyto příběhy jsou psány životem a ukazují nám cestu, jak pochopit obyvatele jiných zemí. To mi napomáhá i v mé práci v oblasti překladatelsví a publikací e-booků o cizích kulturách. Napomáhá mi to nadále budovat svou firmu se zaměřením na překlady a komunikaci se zahraničními trhy tak, aby prodej výrobků a služeb online, například do Indie, byl citlivě zacílený na danou kulturu a jazyk.

O Indii si ještě budeme vyprávět v jednom z mých dalších blogů, jelikož právě Indie je velice zajímavou multikulturní a multijazykovou mozaikou s 29 oficiálními jazyky. Strávila jsem tam 7 týdnů na cestách, a chci se s vámi podělit o své poznatky.

Kultury kolem nás

Dnes bych vás chtěla inspirovat k tomu, abyste se porozhlédli kolem sebe. Zkuste se podívat na kulturu, kterou žijete vy, jak do ní zasahují lidé jiných národností, jak vás obohacují svým přístupem, a jak je můžete obohatit vy. Zejména v dnešní době velkých migrací je důležité podívat se na ostatní kultury nezávisle na médiích, poznat jejich příslušníky do hloubky, a hodnotit je podle osobní zkušenosti, kterou získáme teprve tváří v tvář s konkrétním člověkem. Přeji vám hodnotné kulturní poznávání.

asia travel


Komentáře

Přidat komentář