Česko-kanadské dítě školou povinné aneb čeština levou zadní

cesko kanada deti

Dítě, co mluví anglicky i česky

Chcete, aby vaše dítě mluvilo plynule anglicky i česky? Pokud má vaše dítě kanadské občanství, ale i český rodný list, a tím i české občanství, získává tím nárok na vzdělání v české škole. Navíc vy, jako rodič, máte povinnost dítě do české školy zapsat, i pokud plní povinnou školní docházku v Kanadě. Platí to i v případě, že dítě má kromě občanství ČR i občanství kanadské. Od roku 2016 je porušení této povinnosti dokonce uzákoněno jako přestupek, za který lze udělit pokutu.

Dříve bylo nutné složit rozdílové zkoušky, což ovšem nyní děti s českým občanstvím žijící v zahraničí ze zákona vykonávat nemusí. Ale rodiče si tyto zkoušky mohou vyžádat v takzvané kmenové škole. Výhodou složení zkoušek je uznání základního vzdělání v ČR a v případě návratu do ČR snadný přestup do správného ročníku nebo na střední školu.

Dvě občanství a dva jazyky

Prázdniny nám utekly a snad jste načerpali plno sil do nového školního roku. Vaše ratolesti opět zasednou do školních lavic anebo se tam teprve chystají.
V tomto článku bych se s vámi chtěla podělit o zkušenosti se zápisem dítěte s kanadským i českým občanstvím do české školy a na co se připravit pro úspěšné složení zkoušek z českého jazyka pro 1. stupeň základní školy v ČR.

Úvodem je nutno se zmínit, že pokud má vaše dítě české občanství (má tedy český rodný list), jste povinni jej ze zákona přihlásit do české školy dle vlastního výběru. Zápis probíhá v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Pokud dítě trvale žije v zahraničí a absolvuje denní školní docházku v jiné zemi, může v české škole složit zkoušku, ale nemusí. Za 1. až 3. třídu se skládá zkouška z českého jazyka, za 4. a 5. třídu z vlastivědy České republiky a češtiny a za 6. až 9. třídu z dějepisu a zeměpisu týkajícího se ČR a češtiny.

Kde začít

Pokud si jako já přejete dítěti předat své kulturní dědictví a český jazyk, vaším prvním krokem tedy bude návštěva nějaké základní školy v České republice, například v místě bydliště vašich rodičů nebo příbuzných žijících v ČR. Určitě byste své dítě měli zapsat do školy v místě, kam rádi jezdíte nebo kde máte nějaké zázemí.

Druhým krokem může být schůzka s ředitelstvím vybrané školy, kam vezmete dítě na návštěvu nebo mu domluvíte krátkou školní docházku během dovolené v ČR. Pokud vám to vaše rodinná situace dovolí, vyplatí se na vybraném místě strávit během školního roku aspoň měsíc a nechat dítě několik týdnů do školy docházet. Tam získá ojedinělou možnost aktivně se zapojit do české výuky a kolektivu. Pokud návštěvu naplánujete na červen nebo září, můžete i využít času prázdnin na dovolenou v krásné Evropě.

Zkoušené předměty

Ředitel(ka) školy či třídní učitel(ka) vám po domluvě poskytne učební materiály nebo vám poradí podle jakých učebnic můžete se svým dítětem studovat češtinu, vlastivědu, dějepis a zeměpis.

A co vás v rámci studia češtiny na prvním stupni čeká a nemine? V první třídě budete trénovat krasopisné psaní do písanky, v druhé třídě nastudujete slova příbuzná a druhy vět, ve třetí a čtvrté třídě si zopakujete znalost české mluvnice, tedy vyjmenovaná slova, pády podstatných jmen, časování sloves, slovní druhy a větné rozbory.

Studium češtiny začíná být od 3. třídy časově celkem náročné. Pokud nemá dítě český jazyk zcela zažitý z rodiny v Kanadě, udržujte častý kontakt s prarodiči v ČR. Během každé návštěvy Česka dejte dítě na pár týdnů do kmenové školy nebo jej o prázdninách přihlaste na soukromé doučování češtiny nebo na vzdělávací letní tábory. Po celé republice existují studia (např. www.basic.cz), kde školení lektoři poskytují doučování českého jazyka. Pomohou vašemu dítěti zvládnout českou gramatiku, čtení, psaní i výslovnost. Pak bude dobře připraveno na složení zkoušky.

Pokud se rozhodnete poskytnout dítěti české vzdělání v plné míře, i s vysvědčením a uznáním českého vzdělání, domluvte si termín zkoušky s ředitelstvím školy. Prvním krokem k tomu bude úspěšné složení zkoušky z české mluvnice za 1. až 3. ročník.

Radost z jazyka

Výuka češtiny zajisté vyžaduje čas, motivaci a úsilí jak ze strany dítěte, tak i rodiče. Navíc je to jazyk obtížný a mluvnice nelehká. Ovšem intenzivní studium s dítětem vám kromě námahy přinese i zábavu, nové poznatky a čas strávený trochu jinak. Navíc v sobě i dítěti objevíte zvídavost, jazykové nadání a radost ze slovních hříček. Nakonec budete velice pyšní na dítě i na sebe, až v Česku nikdo nepozná, že vaše dítě je vlastně z Kanady!

Hodně hezkých chvil s češtinou přeje,

Lenka

Lenka de Graafova vede překladatelskou agenturu LingoStar a věnuje se psaní článků o cizích jazycích na blogu. Se svým 10letým synem pilně cvičí češtinu a podporuje jeho bilingvální vzdělávání jak v Kanadě, tak i v České republice.


Komentáře

Přidat komentář